­

Raad van Beheer verscherpt controle fokkers lidmaatschap rasvereniging
Vanaf 1 januari 2010 zal de controle bij fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een rasvereniging verscherpt worden. Fokkers die geen lid zijn van de betreffende rasvereniging moeten, conform art III.25 van het KR, een extra bedrag per nest betalen.

Controle chipper
De chipper van de Raad van Beheer zal vanaf 1 januari 2010 alleen nog maar bewijs van lidmaatschap uitgegeven door de betreffende rasvereniging accepteren.
De rasverenigingen zullen vanaf 1 januari 2010 zorgen voor een bewijs van lidmaatschap dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken. De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat via de rasvereniging is ontvangen.

Heffing toeslag niet-lidmaatschap
Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap.

Het is voor u als fokker dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap van de desbetreffende rasvereniging kunt laten zien. In verband met de kosten zal het bewijs van lidmaatschap slechts op aanvraag worden uitgegeven, alleen voor fokkers uit Nederland.

De clubpas zal elk jaar opnieuw aangevraagd moeten worden.

happy dog logo

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Copyright Bordeaux Dog Club.Nederland (c) 2023 - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

 KvK-nummer 30168510

pdfPrivacy verklaring

­