Aanvraag lidmaatschap Bordeaux Dog Club Nederland

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Ongeldige invoer

Invalid Input

éénmalige administratiekosten geldt voor het eerst betalende lid.

In geval van aanvraag voor jeugdlidmaatschap
Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Verklaart de ouder/wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde aanvrager te zijn én akkoord te gaan met deze aanvraag voor het Jeugdlidmaatschap van de Bordeaux Dog Club Nederland.

Invalid Input

Invalid Input

Hierbij verleen ik toestemming aan de BDCN om de persoonsgegevens te bewerken en beheren.
Ik ga akkoord met de statuten en reglementen van de Bordeaux Dog Club Nederland.
Statuten & Huishoudelijk Reglement - Verenigings Fok Reglement

0.00 EUR

Naamloos document Bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen veertien dagen na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt,onverminderd het bepaalde in artikel 9,tweede lid, en artikel 10 derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating. U wordt voor een heel jaargang lid.