BannerII

Aanvraag lidmaatschap Bordeaux Dog Club Nederland

Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
/ / Ongeldige invoer
Invalid Input
In geval van aanvraag voor jeugdlidmaatschap
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Hierbij verleen ik toestemming aan de BDCN om de persoonsgegevens te bewerken en beheren.
Ik ga akkoord met de statuten en reglementen van de Bordeaux Dog Club Nederland.
Statuten & Huishoudelijk Reglement - Verenigings Fok Reglement

0.00 EUR
Naamloos document Bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen veertien dagen na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt,onverminderd het bepaalde in artikel 9,tweede lid, en artikel 10 derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating. U wordt voor een heel jaargang lid.
 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap