­

De Vereniging

 

In de afgelopen 25 jaar is de Bordeaux Dog populatie in Nederland enorm toegenomen en de groei is er nog steeds. Werden er in 1989 nog 50 Bordeaux Doggen in het Nederlandse Honden Stamboek opgenomen, tien jaar later waren dit er 650.

De belangen van het ras werden al die jaren door een multiraciale rasvereniging vertegenwoordigd, doch met het groeien van de populatie werd de behoefte aan een eigen vereniging voor het ras groter.

In april 2000, tijdens een seminar in Nederland door 'de vader van de Bordeaux Dog', de Franse professor Raymond Triquet, kreeg het idee voor een eigen rasvereniging meer vorm en dankzij de inzet van mevrouw Kathy Gerlofsma werd de oprichting van de verenging een feit.

Op 30 juni 2000 vond de oprichting van de BDCN plaats te Kerk Avezaath. Het initiatief van mevrouw Kathy Gerlofsma en de oprichters, tevens het eerste bestuur van de vereniging - de heren Ron Koymans, Bart van der Dong en Piet van Melis en de dames Jose de Vries-Buitenweg, Femke van Veen en Miriam Klippel - voor een separate rasvereniging werd dermate goed ontvangen door de aanwezigen dat na afloop van de vergadering 65 leden in het ledenbestand konden worden ingeschreven.

Het jaar 2001 was voor de vereniging een rampjaar, door de MKZ crisis was het praktisch onmogelijk om enig evenement te organiseren. Ondanks deze tegenslag werd het jaar 2001 toch nog goed afgesloten.
Op 3 oktober werd de BDCN erkend en kon zij toetreden als lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

In 2002 werden er twee evenementen georganiseerd door de vereniging, een familiedag. De president van de Franse moedervereniging mevrouw Sylviane Tompousky was uitgenodigd om de aanwezige honden te bespreken. In november was er de eerste kampioenschapsclubmatch met als keurmeester Bas Bosch.

Het jaar 2003 had een bijzonder goed begin voor de vereniging. Vanaf 1 januari 2003 mag de BDCN zich de enige rasvereniging noemen die de belangen van het ras Bordeaux Dog behartigt.
In het jaar 2004 werd er een voorzichtige start gemaakt met, een door leden gekozen, fokreglement met daaraan gekoppeld fokkers die deze reglementen hebben onderschreven, de Erecode fokkers. Het logische vervolg op fokreglementen werd in hetzelfde jaar gehouden nakomelingendag. Kernpunten van de nakomelingendagen zijn laag inschrijfgeld, laagdrempeligheid, informatief, gezellig en ook veel mooie jonge honden gefokt in het jaar daarvoor. In dat zelfde jaar is begonnen met gedragstesten, afgenomen door de gebroeders Porries, welke dat al decennia voor de Franse moedervereniging uitvoeren en het jaar werd afgesloten met een hoogtepunt een seminar van Professor Raymond Triquet.

2005 wordt als jaar vooral herinnerd als het 1e lustrumjaar van de vereniging. De Kampioensclubmatch van dat jaar werd als een top evenement neergezet in een mooie accommodatie in Asperen waarbij er records werden gebroken als het gaat om inschrijvingen, uit binnen- en buitenland, van ons ras op Nederlandse shows.

2006, het jaar van de nieuwe layout van de website en wat nog belangrijker was, de clubfokkers besloten te röntgenen op de ellebogen en graad 3 uit te sluiten voor de fokkerij. Dit jaar was de club ook aanwezig op de Winner met een stand, onder Discover dogs.

2007, ook dit jaar stonden we met een stand op Discover dogs op de winner. Tijdens de KCM hebben we de vernieuwde clubwinkel geïntroduceerd met nieuwe artikelen, met T-shirts al blikvanger. Voor het eerst heeft de club een workshop “EHBO voor dieren” gedaan.

2008, het zwarte jaar voor de vereniging. De penningmeester was er met de schatkist vandoor. In plaats van een dik positief saldo, stond de club ineens op een negatief saldo door een aantal niet betaalde rekeningen. Doordat de leden hun contributie en schenkingen over maakten konden we een aantal dingen rechttrekken. Met aangepast declareerbeleid en een paar goede evenementen hebben we het jaar nipt positief afgesloten. Met steun van de leden heeft de vereniging zich door moeilijke tijden heen geslagen. Ook hebben we aangifte gedaan bij justitie tegen onze oude penningmeester. De evenementen, beiden in de openlucht, werden zeer goed bezocht.

2009
Het hersteljaar van de financiële malaise van 2008 en een herschreven fokbeleid. De losse documenten van de jaren ervoor zijn samen gevoegd in een document, met belangrijkste toevoeging dat er sancties beschreven worden. Met 153 ingeschreven deelnemers was de kampioensclubmatch de grootste tot nu toe.

2010
Het tienjarig jubileum jaar waarin de vereniging een barbecue had georganiseerd voor de leden tijdens de kampioensclubmatch. Na een aantal jaren achtereenvolgens prachtig weer in augustus te hebben gehad, viel deze dag letterlijk in het water. Deze dag staat bij het KNMI in de analen als een van de natste dagen en uiteraard viel dat nou net samen met onze jubileumdag. Ondanks het weer was het een geslaagde dag. Aan het begin van het jaar is onze ex-penningmeester veroordeeld met als onderdeel van de strafmaat het terugbetalen van het onrechtmatig verkregen geld.

2011
De aankomende drie jaar zal de vereniging het BDCN Bulletin in kleur uitgeven.

happy dog logo

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Copyright Bordeaux Dog Club.Nederland (c) 2023 - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

 KvK-nummer 30168510

pdfPrivacy verklaring

­