BannerII

Tijdens een ledenvergadering op 8 februari in Apeldoorn is uit de aanwezigen een nieuw bestuur van 5 personen unaniem gekozen en gevormd.
De volgende mensen zullen een rol gaan vervullen.

- De heer Matthew Spinks als voorzitter
- Mevrouw Monique Terlouw als penningmeester
- Mevrouw Conny Heeren als secretaris
- Mevrouw Petra van Rijn als algemene bestuurslid met de focus op de communicatie
- De heer Ernst Arnst als algemeen bestuurslid met de focus op de evenementen.

De komende periode zal in het teken staan van overdracht en inventariseren.
Wij hopen snel te kunnen melden wanneer de Algemene ledenvergadering, de Kampioens Clubmatch en de Jonge hondendag dit jaar zullen plaats vinden. Wij streven er naar om regelmatig updates en nieuws te kunnen melden. Kijk voor de contact gegevens van de bestuursleden bij het kopje bestuur op de website.