BannerII

Beste leden van de BDCN,


Er heeft een wijziging plaats gevonden in de datum van de vergadering. Deze is met een week verplaatst naar vrijdag 8 februari. Tijdstip en locatie zijn hetzelfde gebleven. Hieronder nogmaals de gegevens.


Locatie:
Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn

Inloop is vanaf 19:30 uur en aanvang van de vergadering is om 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vormen en stemming nieuw bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting


Met vriendelijke groet,

Bestuur BDCN