BDCN evenementen

Show Kalender

Laatste nieuws

Like us on Facebook

 Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

 Op zondag 11 februari j.l. werd het bestuur van uw vereniging geconfronteerd met het aftreden van de voorzitter en penningmeester. De overige bestuursleden hebben daarna besloten tot na de KCM door te gaan en de lopende zaken, als zodanig, af te handelen. De reguliere A.L.V. zal plaatsvinden op vrijdag 20 april a.s.. De convocatie hiervoor vind u in het eerstvolgende clubblad. Op zaterdag 30 juni a.s. zal er een B.A.L.V. plaatsvinden waar een nieuw te vormen bestuur zal worden gekozen. De nu nog zittende bestuursleden zijn blij dat ze dhr. J.L. Williams bereid hebben gevonden om als technisch voorzitter beide vergaderingen te leiden. Tevens zijn dhr R. Romunde en mevr. E. Kuiper tijdelijk bestuursmedewerker.
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich voor 1 juni a.s., met motivatie, schriftelijk melden bij het secretariaat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vanwege omstandigheden heeft dhr. V.A. van Raamsdonk zijn afspraak om op onze Kampioenschapsclubmatch te keuren moeten annuleren. Het thans nog zittende bestuur heeft Mrs. C. Cavanagh uit Groot-Brittanniƫ bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
Wij hopen op uw massale inschrijving en op een prachtig Kynologisch Weekend in Juni.

Bestuur
Bordeaux Dog Club Nederland

Due to circumstances, mr. V.A. van Raamsdonk had to cancel his appointment to judge on our Championship Clubmatch. The board currently still in office has Mrs. C. Cavanagh from Great Britain willing to take his place. We hope for your massive enrollment and on a wonderful Kynological Weekend in June.

Board
Bordeaux Dog Club Netherlands