BDCN evenementen

Show Kalender

Laatste nieuws

Like us on Facebook

 Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

 Op zondag 11 februari j.l. werd het bestuur van uw vereniging geconfronteerd met het aftreden van de voorzitter en penningmeester. De overige bestuursleden hebben daarna besloten tot na de KCM door te gaan en de lopende zaken, als zodanig, af te handelen. De reguliere A.L.V. zal plaatsvinden op vrijdag 20 april a.s.. De convocatie hiervoor vind u in het eerstvolgende clubblad. Op zaterdag 30 juni a.s. zal er een B.A.L.V. plaatsvinden waar een nieuw te vormen bestuur zal worden gekozen. De nu nog zittende bestuursleden zijn blij dat ze dhr. J.L. Williams bereid hebben gevonden om als technisch voorzitter beide vergaderingen te leiden. Tevens zijn dhr R. Romunde en mevr. E. Kuiper tijdelijk bestuursmedewerker.
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich voor 1 juni a.s., met motivatie, schriftelijk melden bij het secretariaat.

Lees meer...