­

Aanvraag lidmaatschap Bordeaux Dog Club Nederland

Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
/ / Ongeldige invoer
Invalid Input
In geval van aanvraag voor jeugdlidmaatschap
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Hierbij verleen ik toestemming aan de BDCN om de persoonsgegevens te bewerken en beheren.
Ik ga akkoord met de statuten en reglementen van de Bordeaux Dog Club Nederland.
Statuten & Huishoudelijk Reglement - Verenigings Fok Reglement

0.00 EUR
Naamloos document Bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen veertien dagen na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt,onverminderd het bepaalde in artikel 9,tweede lid, en artikel 10 derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating. U wordt voor een heel jaargang lid.

happy dog logo

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Copyright Bordeaux Dog Club.Nederland (c) 2023 - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

 KvK-nummer 30168510

pdfPrivacy verklaring

­