­

 

Voor vragen kunt u contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De BDCN probeert informatie te geven over het ras. De BDCN is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen fokker en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met een fokker, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart de BDCN van enigerlei bdcn2vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Banners van fokkers van de website gehaald

Het bestuur van de BDCN heeft besloten de banners van alle fokkers van de BDCN van haar website af te halen. Dit besluit heeft zij getoetst op de Fokkersvergadering en de ALV van 5 april jl., alle daar aanwezigen leden ondersteunden dit besluit.

Reden voor dit besluit is dat het bestuur potentiele pupkopers niet op het verkeerde been wil zetten, immers een fokkers-vermelding op de website van de BDCN impliceert dat de fokker conform de reglementen van de vereniging handelt. Echter; het bestuur kan geen, of slechts beperkt controle kan uitoefenen op de handelswijze van de betreffende fokkers. Allen achteraf, per kwartaal en dus wanneer de fokker zijn/haar pups allang heeft verkocht is enige controle mogelijk. Actuele controle op de handelswijze van de fokkers is slechts door de Raad van Beheer uit te oefenen, immers zij beschikt over de benodigde gegevens ten tijde van de dekking en de geboorte van de pups. Bij het opstellen van het VFR van de vereniging werd door de Raad van Beheer toegezegd dat de normen-matrix, welke aan de basis van de controle van gezondheidsgegevens ligt, op zeer korte termijn gereed zou zijn. Naar nu blijkt kan dit nog geruime tijd duren. Derhalve is het voor het bestuur van de vereniging ondoenlijk na te gaan of de fokker zijn/haar pups volgens het VFR heeft gefokt.

Het bestuur bied daarentegen voor haar leden/fokkers wél de mogelijkheid een nest te vermelden op de website van de vereniging. De fokker kan dit nest hiervoor, tegen betaling van € 35,-- aanmelden bij het secretariaat van de BDCN met daarbij alle bescheiden om aan te tonen dat het nest is gefokt volgens het VFR van de BDCN.

happy dog logo

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Copyright Bordeaux Dog Club.Nederland (c) 2023 - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

 KvK-nummer 30168510

pdfPrivacy verklaring

­