BannerII


U kijkt naar een korte handleiding die voor u behulpzaam kan zijn bij de aanschaf van uw Bordeaux Dog puppy. De Bordeaux Dog Club Nederland (BDCN) heeft gekozen voor een adviserende functie. Niets meer en niets minder, de keus ligt bij u. Hieronder ziet u een paar speerpunten, die op de website www.bordeauxdogclub.nl en in ons infoboekje uitgebreid besproken worden.

“Geluk kan je niemand verkopen“ Dat is een juist begin van dit advies, omdat het waar is. Maar om geluk te hebben, kunt u zelf wat dingen doen. Wilt u aan een Bordeaux Dog beginnen, lees dan ook het stukje gedrag en eigenschappen van de Bordeaux Dog. Want zeker hier geldt, “Bezint eer gij begint“. Met deze spreuken beginnen we niet voor niets. Een Bordeaux Dog is een levend wezen en dien ten gevolge kan hem of haar van alles overkomen.
De koop en verkoop van een hond is iets tussen de fokker en de koper. De vereniging en uw bestuur kan en wil hier geen partij in zijn. In de Algemene Ledenvergadering van 2012 hebben wij het fenomeen clubfokker afgeschaft en hebben alle fokkende leden de mogelijkheid om een banner op onze clubsite te plaatsen. Onderdeel van dit nieuwe beleid is om een duidelijke voorlichting te geven aan de aspirant puppy kopers. De website van de club zal daarin het belangrijkste medium zijn, zodat de weg tussen koper en fokker laagdrempelig wordt en alle nodige informatie voor beide partijen gemakkelijk te vinden is.

Wat betekent het voor de koper…
De koper krijgt op de website van de club een uitgebreide voorlichting over de Bordeaux Dog, over ras specifieke kenmerken, gezondheid, gedrag, milieu, fokker, koopcontract, burgerlijk wetboek en de BRS voorschriften van de Raad. Deze voorlichting vergemakkelijkt de keuze van de koper om bij een fokker een hond te kopen.

Wat betekent het voor de fokker…
Voor de fokker verandert er weinig, behalve dat de fokker meer vrijheid krijgt in de keuzes voor de fokkerij. Nog steeds is de fokker zelf verantwoordelijk voor zijn fokproduct en de verkoop hiervan. De fokker blijft nastreven de ideale Bordeaux Dog te fokken, de informatie op de website kan hierbij helpen.

Het is dus de bedoeling om middels zo goed mogelijke informatie een gunstige invloed uit te oefenen op de fokkerij, waar alle partijen, fokker, eigenaar en club met respect voor ieders verantwoordelijkheid de vruchten van kunnen plukken.

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap