BannerII

Bedenk of de Bordeaux Dog in uw huis en gezin past. Kunt u bijvoorbeeld tegen kwijl tegen uw ramen, om maar een kleinigheidje op te merken. Het klinkt onbelangrijk, maar toch ook deze kleine ongemakken moet je meewegen. Is uw huis ingericht voor de toch zeker wat lomp te noemen bewegingen van een Bordeaux Dog. Een pup past altijd, maar weet u hoe groot een volwassen Bordeaux Dog er uit ziet?

Vraag aan de fokker of er hondenshows met de ouderdieren zijn gelopen, dan weet u wat opgeleide keurmeesters van de ouderdieren vonden.
Een aantal keer per jaar worden tentoonstellingen georganiseerd voor rashonden. Op deze tentoonstelling wordt gekeken door gekwalificeerde keermeesters of de hond de rasstandaard benaderd. De keurmeester maakt een uitgebreid verslag en geeft een kwalificatie aan de hond. Deze kwalificatie kan zijn: Uitmuntend, Zeer Goed, Goed of Matig. Ook kan de hond gediskwalificeerd worden. Aan de hand van deze showuitslagen kunt u bijvoorbeeld zien of de ouderhond rastypische kenmerken heeft.

Voor de rasstandaard verwijzen we u naar het menu op de site, het kopje "Rasstandaard".

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap