BannerII

Als voormalige vechthond heeft de Bordeaux Dog een gave voor bewaken. Dat is een taak die hij nauwlettend en met grote moed uitvoert, maar zonder agressiviteit. Hij is een goede kameraad, zeer gehecht aan zijn baas en erg aanhankelijk. Rustig, evenwichtig, met een hoge prikkeldrempel. Reuen hebben over het algemeen een dominant karakter.

Wie met een Bordeaux Dog over straat loopt, zal merken dat zijn hond veel reacties oproept. Veel mensen zullen bang voor hem zijn en u op het hart drukken hem goed kort aan de lijn te houden. Wie ervan uitgaat dat het uiterlijk iemands innerlijk weerspiegelt, komt bij de Bordeaux Dog zeker bedrogen uit. Onder zijn norse uiterlijk schuilt een zachtmoedige, aanhankelijke knuffelbeer, die er alles aan zal doen om de aandacht van zijn baas te verkrijgen. De Bordeaux Dog is namelijk een erg aanhankelijke hond, die graag dicht bij zijn baas is. Als u hem de kans geeft, zal hij opstaan als u opstaat en u overal volgen. Het liefst zou hij op schoot kruipen.

Een van de belangrijkste eigenschappen van de Bordeaux Dog is zijn trouw aan de baas. Zijn belangrijkste levensdoel is het om zijn baas en diens gezin te plezieren. Hij heeft een sterk ontwikkeld instinct tot bescherming van ‘zijn’ mensen. Zijn stoere uiterlijk maakt dat hij vaak angst en afweer oproept bij onbekenden, maar in werkelijkheid is hij een affectieve, zachtmoedige hond. Ten opzichte van vreemden toont hij veelal vriendelijke desinteresse. Hij waakt zonder agressie. Hij is bedaard en niet snel onder de indruk. Hij heeft een hoge prikkeldrempel, wat betekent dat hij niet snel agressief reageert op onverwachte gebeurtenissen. Hij blaft doorgaans niet zonder reden, dus is het verstandig om even poolshoogte te gaan nemen als hij aanslaat.
De Bordeaux Dog is een zelfverzekerde hond die rust uitstraalt.

Past het karakter van de hond bij uw gezin? Voor gehoorzaamheid trainingen, flyball en behendigheid moet u geen Bordeaux Dog aanschaffen.

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap