BannerII

Socialisatie
Inmiddels is iedereen er van overtuigd, dat een goede socialisatie het karakter van de pup voor een groot deel bepaald, al zijn er natuurlijk ook erfelijke factoren. In een huiskamer of keuken maken puppen natuurlijk veel meer mee dan in een schuur. Hoe meer ze mee maken in hun eerste weken, des te stabieler zal de pup zijn in diverse situaties. Het is voor de Bordeaux Dog van het grootste belang dat het een vrije, zelfverzekerde pup is middels alles wat hij de eerste 8 weken van zijn leventje heeft meegemaakt.
Dus als u puppy bezoek gaat, kijk waar de puppies zijn en of ze genoeg met verschillende situaties in aanraking komen. Kijk naar het karakter van de moeder, hoewel die de eerste 4 weken zeker beschermend naar de pups mogen optreden.

De Bordeaux Dog is een zelfstandige hond die niet goed functioneert als hij onder dwang iets moet doen. Hij zal niet klakkeloos bevelen opvolgen simpelweg omdat zijn baas dit van hem vraagt. Daarvoor is hij veel te eigenzinnig. Dit betekent dat zijn baas soms zo gewiekst moet zijn dat hij de hond kan doen geloven dat die iets op vrijwillige basis doet als dat eigenlijk niet het geval is. De Bordeaux Dog kan het beste opgevoed worden door middel van positieve bekrachtiging. Als u steeds dat gedrag beloont dat u graag wilt zien en hem negeert op momenten dat hij iets doet wat u minder prettig vindt, zal hij steeds vaker dat gedrag laten zien dat hem een beloning oplevert. Want de Bordeaux Dog vindt het heel erg prettig als u hem overlaadt met aandacht. Hij is gevoelig voor prijzende woorden. Hij luistert het best als hij het idee heeft dat hij samen met u een team vormt. Verwacht van uw Bordeaux Dog nooit dat hij met dezelfde snelheid als een bordercollie uw commando’s opvolgt. Geef hem de tijd om de boodschap te verwerken en de beslissing te nemen er gehoor aan te geven.
Positieve bekrachtiging is echter niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Bij een groot en zelfstandig ras als de Bordeaux Dog is het essentieel dat hij u ziet als zijn meerdere. Zeker de puberende reuen kunnen nog wel eens uitproberen of het wel echt nodig is om de baas te gehoorzamen. Het is daardoor extra belangrijk dat u ruim voor die tijd een goede basis heeft gelegd voor de gehoorzaamheid. En als hij u niet gehoorzaamd, moet dat zeker consequenties hebben. Zo moet het voor de hond duidelijk worden dat het echt het prettigst is om de baas te accepteren als leider. Te veel vrijheid op jonge leeftijd kan funest zijn voor de band tussen baas en hond. En bij een hond die uitgroeit tot zo’n kolos als de Bordeaux Dog is dat bijzonder onpraktisch.

Kinderen
De Bordeaux Dog is doorgaans heel erg lief en beschermend ten aanzien van de kinderen in het gezin van zijn baas. Natuurlijk mag die geen vrijbrief zijn om de kinderen maar aan te laten rommelen met de hond. U zult de omgang tussen kind en hond altijd zelf moeten begeleiden. Zo weet u zeker dat zij op een prettige manier met elkaar omgaan. Waar u alert op moet zijn is dat de Bordeaux Dog het spel van kinderen onderling verkeerd kan interpreteren. Zo is het niet ondenkbaar dat hij uw kind wil redden van de buurkinderen die met hem ravotten. Zo zou een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Geef uw Bordeaux Dog dan ook nooit de ruimte om zich te mengen in kinderspel.

Andere dieren
Ten opzichte van andere honden kan hij zich sterk dominant opstellen. Met name de reuen kunnen wat onverdraagzaam zijn tegen seksegenoten. Het is dan ook minder verstandig om twee reuen van dit ras samen te laten leven.

Verzorging
In tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten van een hond uit Zuid-Frankrijk, houdt de Bordeaux Dog niet zo van de warmte. Hij kan niet zo goed tegen hitte en doet het beter in een gematigd klimaat. Het is verstandig om hier rekening mee te houden en hem ook op warme dagen zoveel mogelijk koelte te bezorgen.

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap