BannerII

Als u eenmaal tot de koop hebt besloten, vraag om een gezondheidscertificaat, koopcontract en de garantie bepalingen.

Vragenlijst voor fokker.


Tijdens het bezoek kunt de volgende observatiepunten hanteren:
• Hoe is de omgeving van de fokker?
Pups hebben een prikkelrijke omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Honden, die te geïsoleerd opgroeien, worden zelden een normale sociale hond. Kijk ook hoe de andere honden van de fokker worden gehouden.
Dit zegt iets zeggen over de socialisatie.
• Heeft de fokker meer nesten liggen?
Dit zegt iets over de beschikbare tijd van een fokker om te socialiseren.
• Hoeveel honden heeft de fokker en waar zijn deze honden?
Ook dit geeft informatie over de beschikbare tijd om te socialiseren.
• Mag u de ouderdieren zien? Zo ja welke indruk krijgt u van ze? (Als de vaderhond niet op hetzelfde adres aanwezig is: bezoek hem op zijn verblijfadres.)
Dit geeft u een indruk geven van de erfelijke aspecten.
• Geeft de fokker de indruk alles goed onder controle te hebben?
Dit zegt iets over de fokker en zijn wijze van omgang met de honden omgaat.
• Hoe ziet het nest er uit?
• Bij een accurate en zorgvuldige fokker treft u een frisruikend en verzorgd nest aan.
• Wanneer mag er contact gemaakt worden met de pups, mag u de hondjes vastpakken?
Dit geeft inzicht in de socialisatie.
• Als het voorgaande niet meteen mag, geeft de fokker u daarvoor een reden op? Klinkt dit geloofwaardig? (Ga dit eventueel na bij een deskundige.)
Dit vertelt u iets over de fokker.
• Hoe reageert de moederhond op uw bezoek?
U ziet hiermee een erfelijk aspect.
• Kunt u haar gewoon benaderen/aaien? Wil ze zelf contact maken met u.
Dit is wederom een aspect van de socialisatie.
• Wat vertelt de fokker over het gedrag van de moederhond. Komt dit overeen met wat u ziet?
Dit zegt iets over de fokker.
• Als u binnen komt, wat is dan het gedrag van de pups? Zijn ze geïnteresseerd, nieuwsgierig of juist een beetje teruggetrokken?
U beoordeelt hiermee een stuk socialisatie.
• Laat eens iets vallen of stoot eens tegen een stoel. Hoe reageren de pups?
Hiermee kunt u de geluidgevoeligheid van de hondjes testen en de mate van schrikachtigheid voor geluiden (socialisatie).
• Zoeken de pups u op of lopen ze eigenlijk steeds van u vandaan of komen ze helemaal niet naar u toe?
Hiermee kunt u de aanhankelijkheid van het hondje toetsen, kijken hoe hun aanleg is enig inzicht krijgen in de mate van socialisatie van dat moment.
• Hebben de hondjes meer interesse voor de omgeving dan voor u?
Dit zegt wat over aanleg en socialisatie.
Kijk of het hondje:
• goed naar u toe wil komen als u in uw handen klapt of geluidjes maakt.
• aangehaald wil worden,en het prettig vindt om even bij u op schoot te blijven.
• wil spelen.
• niet voortdurend in uw handen bijt als u speelt.
• eventueel een stukje met u meeloopt nadat u gespeeld heeft
• niet te angstig is voor onverwachte geluiden of gebeurtenissen. (Het hondje kruipt dan echt weg wil niet meer zelf terugkomen.)
• niet de wildste uit het nest is.(b.v. overal haantje de voorste willen zijn en andere nestgenoten steeds verdringt.
• niet het teruggetrokken stille hondje is.
• een gemiddelde lijfelijke gevoeligheid heeft. Als u in zijn velletje knijpt, moet u dan hard knijpen voordat er een reactie komt of juist helemaal niet? Moet u hard knijpen, dan heeft u een harde hond. Als de hond bij een heel licht kneepje al begint te gillen, dan heeft u een overgevoelige hond.
Neem noch de overgevoelige hond noch de harde hond.

Vaak kan ook de fokker nog heel wat vertellen over wat er allemaal binnen zijn nest gebeurd, dat u kan helpen bij het bepalen van uw keuze. Het geeft een indicatie over de oplettendheid en zorgzaamheid van de fokker ten aanzien van het nest.
Tip:
Spreek met uw dierenarts een controledatum af binnen 3 dagen na het ophalen van uw pup.
De overgang van het vertrouwde, warme nest maar een nieuwe, onbekende woonomgeving is voor een pup van die leeftijd al moeilijk genoeg en hij kan daarbij niet nog eens een verandering van menu verwerken. Wanneer de hond een maand of negen is zit hij op het dieet, zoals dat gebruikelijk is voor een volwassen hond. Wanneer u dan van voeding wenst te veranderen, doe dat dan geleidelijk (over een periode van 3 á 4 weken) zodat de hond de gelegenheid krijgt er aan te wennen.
Voor hem is zijn eten nu eenmaal één van de grootste genoegens van zijn leven, dus probeer een menu te vinden waar ook hij zich prettig bij voelt en dat niet alleen makkelijk is voor de baas. Zorg er altijd voor dat hij een volledig hondenvoer krijgt. Twijfelt u, dan kunt u altijd uw dierenarts of de fokker raadplegen.

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap