BannerII

Socialisatie
Inmiddels is iedereen er van overtuigd, dat een goede socialisatie het karakter van de pup voor een groot deel bepaald, al zijn er natuurlijk ook erfelijke factoren. In een huiskamer of keuken maken puppen natuurlijk veel meer mee dan in een schuur. Hoe meer ze mee maken in hun eerste weken, des te stabieler zal de pup zijn in diverse situaties. Het is voor de Bordeaux Dog van het grootste belang dat het een vrije, zelfverzekerde pup is middels alles wat hij de eerste 8 weken van zijn leventje heeft meegemaakt.
Dus als u puppy bezoek gaat, kijk waar de puppies zijn en of ze genoeg met verschillende situaties in aanraking komen. Kijk naar het karakter van de moeder, hoewel die de eerste 4 weken zeker beschermend naar de pups mogen optreden.

De levensverwachting van de Bordeaux Dog ligt tussen de zes en de acht jaar. Vraag de fokker om de stambomen van de ouderdieren. Alleen honden met een stamboom kunnen officieel onderzocht worden op HD en ED. Vraag de fokker om de officiële uitslagen van de HD(= heupdysplasie) en ED (= elleboogdysplasie) beoordelingen door de Raad van Beheer. Een hond heeft altijd meer problemen met fouten in de voorhand (ellebogen), dan de achterhand (heupen).

Als u eenmaal tot de koop hebt besloten, vraag om een gezondheidscertificaat, koopcontract en de garantie bepalingen.

Vragenlijst voor fokker.

Socialisatie bij de fokker en de eerste periode in uw huis.

Inmiddels mag het als bekend worden aangenomen, dat de socialisatie van puppies enorm belangrijk is , eigenlijk het verloop van het verdere leven bepaald. Slecht of niet gesocialiseerde puppies kunnen een gevaar gaan betekenen voor hun omgeving en voor hen kan er geen plaats zijn in de huidige maatschappij. Zeker niet gezien de grootte en kracht van de Bordeaux Dog en de verwondingen waartoe dat kan leiden. Bedenk daar nog bij dat niet of slecht gesocialiseerde pups nauwelijks zijn te ‘hersocialiseren’ c.q. heropvoeden.

Er is een hoop te vertellen over koop en verkoop, de BDCN gaat hier niet verder op in, omdat wij geen juristen zijn. Wij willen u alleen wijzen op de mogelijkheid om uw recht te halen
Hiervoor verwijzen wij naar het burgelijk wetboek, boek 6 verbintenissen en boek 7 bijzondere overeenkomsten.
Schakel een jurist in als u meer wilt weten.

 • 18 december 2022, aanvang 13.30 uur
  Locatie: Cultureel vergadercenter De Witte
  Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt


  Geachte leden,
  Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere algemene Ledenvergadering van de BDCN, die gehouden zal
  worden op zondag 18 december 2022, in Cultureel Vergadercenter De Witte in de Bilt.
  De vergadering zal om 13.30 uur aanvangen.

  Agenda
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Stemming nieuw bestuur, kandidaten kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het secretariaat.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

  Bent u verhinderd? Geef dit dan door via secretaris@bdcn.nl
  Namens het bestuur van de BDCN

 •  zaterdag 10 september 2022

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap