BannerII

Raad van Beheer verscherpt controle fokkers lidmaatschap rasvereniging
Vanaf 1 januari 2010 zal de controle bij fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een rasvereniging verscherpt worden. Fokkers die geen lid zijn van de betreffende rasvereniging moeten, conform art III.25 van het KR, een extra bedrag per nest betalen.

Controle chipper
De chipper van de Raad van Beheer zal vanaf 1 januari 2010 alleen nog maar bewijs van lidmaatschap uitgegeven door de betreffende rasvereniging accepteren.
De rasverenigingen zullen vanaf 1 januari 2010 zorgen voor een bewijs van lidmaatschap dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken. De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat via de rasvereniging is ontvangen.

Heffing toeslag niet-lidmaatschap
Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap.

Het is voor u als fokker dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap van de desbetreffende rasvereniging kunt laten zien. In verband met de kosten zal het bewijs van lidmaatschap slechts op aanvraag worden uitgegeven, alleen voor fokkers uit Nederland.

De clubpas zal elk jaar opnieuw aangevraagd moeten worden.

ledenpas

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

De naam op de clubpas overeenkomst met de naam van de persoon welke de nestaangifte ondertekend richting de Raad van Beheer.

Invalid Input

De naam op de clubpas moet overeenkomen met de naam van
de persoon welke de nestaangifte ondertekend richting de Raad van Beheer.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input


Hierbij verleen ik toestemming aan de BDCN om de persoonsgegevens te bewerken en beheren.

Invalid Input

 Hierbij verleen ik toestemming aan de BDCN om de opgegeven gegevens te publiceren op de website

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap