BannerII

BRS voorschriften van de Raad

Basis Reglement Stambomen (BRS)
Vanaf 1 juli 2008 zijn de nieuwe welzijnsregels van het Basis Reglement Stambomen (BRS) van kracht.
Dit betekent dat alle dekaangiften vanaf 1 juli 2008 moeten voldoen aan de nieuwe welzijnsparagrafen van het Kynologisch Reglement.

Welzijnsregels BRS
De welzijnsregels van het BRS staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.
Hoofdstuk VIII Basis Reglement Stambomen
Artikel VIII.1
1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden.
3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.
Artikel VIII.2
1. Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.
2. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.
Artikel VIII.4
Indien er pups worden geboren uit een combinatie waarvan één of beide ouderdieren niet voldoen aan de voorwaarden van dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de fokker conform artikel VI.24.

Inteeltbeperking BRS
Met name voor fokkers is de paragraaf over de inteeltbeperking van belang. De controle daarop vindt plaats bij de dekaangiftes vanaf 1 juli 2010!
Voor honden die geboren worden uit de vermelde combinaties worden geen stambomen afgegeven.

Het betreft het artikel VIII.3 KR (nieuw)
De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:
a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie)
b. Broer / zus combinatie (combinatie F generatie)
c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie)


Controle Regels Inteeltbeperking
De regels voor inteeltbeperking worden direkt bij de dekaangifte gecontroleerd. De fokker ontvangt bericht indien de dekaangifte niet voldoet. Er worden geen stambomen afgegeven voor het te verwachten nest.

Controle welzijnsregels
De welzijnsregels van het BRS worden gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte van het nest.
Bij beoordeling van de regels worden ook de feiten die stammen uit de periode voor de invoering van het BRS meegenomen. Bijvoorbeeld: de nesten van voor de invoering van de nieuwe regels tellen ook mee bij de beoordeling van artikel VIII.2.2.
Indien het nest wel voldoet aan de welzijnsregels van het BRS zal de aanvraagprocedure gewoon verder gaan en zal de fokker geen bericht over het BRS ontvangen.
Als het nest niet voldoet aan de welzijnsregels van het BRS zal de aanvraagprocedure ook gewoon doorgaan en zullen er uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden.
Omdat de regels van het KR overtreden zijn zal dit voorgelegd worden aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover zal de fokker via de Raad van Beheer een bericht ontvangen. Vervolgens zal het Tuchtcollege de kwestie beoordelen en een uitspraak doen over de sancties.
De mogelijke sancties staan beschreven in artikel VI.25 van het Kynologisch Reglement

Like us on Facebook

Logo Lid-van-RvB Horizontaal RGB Diap